Direktør Rasmus Anker-Møller

Rasmus har det daglige ansvar for den strategiske ledelse af EU-kontoret.

E-mail: ram@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 780 382

EU-konsulent Thomas Jensen

Thomas sidder i teamet for Energi & Transport

E-mail: thj@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 779 103

EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen

Cathrine arbejder med internationale kommuner

E-mail: chf@southdenmark.be || Tel. (+32) 490 422 834

EU-konsulent Henriette Hansen

Henriette sidder i teamet for Sundhed & Velfærd

E-mail: hha@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 777 615

EU-konsulent Allan Nordby Ottesen

Allan arbejder i teamet for Sundhed & Velfærd

E-mail: ano@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 770 881

EU-konsulent Siri Raahede Bentzen (på barsel)

Siri sidder i teamet for Erhverv & Innovation

E-mail: srb@southdenmark.be || Tel. (+32) 2 285 40 95

EU-konsulent Else Dyekjær Mejer

Else sidder i teamet for Erhverv & Innovation

E-mail: edm@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 779 105

EU-konsulent Bjarne Andersen

Bjarne arbejder med Enterprise Europe Network

E-mail: ban@southdenmark.be || Tel. +45 25 48 21 25

Administrator Anne-Sofie Riis

Anne-Sofie arbejder med den daglige administration af EU-kontoret

E-mail: asr@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 779 061

Kommunikationskonsulent Jonas Nørholm Larsen

Jonas arbejder med kontorets interne og eksterne kommunikation 

E-mail: jnl@southdenmark.be || Tel. +32 490 566 256

EU-konsulent Lars Berg Schovsbo

Lars sidder i teamet for Energi & Transport

 

E-mail: E-mail: lbs@southdenmark.be || Tel. (+32) 49 356 28 54

EU-konsulent Eric Björklund

Eric arbejder for Syddansk Universitet og varetager universitets interesser i Bruxelles. 

E-mail: erb@southdenmark.be || Tel. +32 477 777 587

Stagiaire Malene Bang Lindholm

Malene er tilknyttet teamet for Energi & Transport samt teamet for Sundhed og Velfærdsinnovation og bistår konsulenterne i deres arbejde med bl.a. udvikling og facilitering af Syddanske EU-projekter.

 

E-mail: mbl@southdenmark.be || Tel. (+32) 2 234 68 51

Stagiaire Pernille Kjeldtoft Hansen

Pernille er tilknyttet teamet for Internationale Kommuner samt Kommunikationsteamet hvor hun bl.a. arbejder med kontorets interne og eksterne kommunikation.

E-mail: pkh@southdenmark.be || Tel.

Stagiare Heinrich Berwald Stagiare Heinrich Berwald

Heinrich er tilknyttet teamet for erhverv og innovation samt Syddansk Universitets arbejde i Bruxelles.

 

E-mail: heb@southdenmark.be || Tel.