01-05-2018

Active and Assisted Living Programme (AAL-programmet)

Nye medfinansieringsmuligheder for innovative velfærds- og sundhedsprojekter via EU-programmet AAL (Active and Assisted Living).

I samarbejde med Innovationsfonden stiller Syddansk Vækstforum en medfinansieringspulje på 375.000 kr. til rådighed for syddanske virksomheder og offentlige organisationers deltagelse i AAL-programmet.

 

 

Innovationsfonden, der hvert år uddeler midler til nye innovative projekter, har i 2018 besluttet at deltage i EU-programmet AAL (Active and Assisted Living). I den forbindelse har Innovationsfonden henvendt sig til Syddansk Vækstforum, der skal stå for at administrere en medfinansieringspulje på 375.000 kr., som skal benyttes til at afsøge og understøtte syddanske virksomheder og offentlige organisationers interesse for at deltage i AAL-programmet.

Active and Assisted Living (AAL)

AAL-programmet har fokus på skabe bedre livsforhold for ældre og styrke internationalt samarbejde inden for IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi). Programmet finansierer tværnationale projekter, der inkluderer små og mellemstore virksomheder, forskningsinstitutioner og slutbrugere. Formålet er at afprøve IT-baserede velfærdsløsninger for ældre medborgere med slutbrugerne af disse løsninger, fx hospitaler, plejehjem eller kommuners service-sektioner.

AAL-programmet kan finansiere aktiviteter, der ikke allerede er tilgængelige på markedet, fx test af nye teknologibaserede løsninger, men det kan også anvendes til at videreføre regionale projekter inden for offentlig-privat innovation i et internationalt partnerskab. Og flere syddanske aktører har allerede draget nytte af disse muligheder. Fx har den syddanske virksomhed, Tisturion, fået støtte til projektet ”E-Stockings”, der i samarbejde med internationale partnere har til formål at udvikle og teste IKT-baserede strømper, som skal levere standard kompressionsbehandling til ældre for at forbedre deres mobilitet og livskvalitet.

Pulje på 375.000 kr. til syddansk innovation

I 2018 er der et konkret call under AAL-programmet: ”Smart Solutions for Ageing well”, der blev lanceret den 5. februar 2018 og har deadline for ansøgninger 28. maj 2018. Syddansk Vækstforums ramme til medfinansiering vil i denne forbindelse være at understøtte syddanske virksomheder og offentlige organisationers deltagelse i et kort test- og afprøvningsforløb af IT-baserede velfærdsløsninger i samarbejde med udenlandske partnere.

Danske aktører kan dog kun deltage i small collaborative projects under "Smart Solutions for Ageing well", hvor projektperioden er 6 måneder. Som et minimum skal konsortiedeltagere her repræsentere tre forskellige lande fra AAL-programmet: Danmark, Holland, Belgien, Østrig, Spanien, Portugal, Rumænien eller Italien. Et konsortium består af en forretningspartner, en SMV og en slutbrugerorganisation.

Udover muligheden for at få medfinansiering fra Syddansk Vækstforum, stiller Det Syddanske EU-Kontor sig til rådighed for at vejlede ansøgere i projektprocessen – en aktivitet kontoret i høj grad har erfaring med.

Læs mere om ”Smart Solutions for Ageing well” her, eller kontakt Helle Knudsen fra Regional Udvikling i Region Syddanmark for dine muligheder for medfinansiering. Puljen på 375.000 kr. giver mulighed for at medfinansiere to projekter.

Læs også hvad Innovationsfonden skriver om den danske deltagelse i AAL-programmet her

AAL2Business afholder webinarer om AAL-programmet

Ønsker du mere information og viden om AAL-programmet, afholder AAL2Business to webinarer, henholdsvis den 18. april og den 24. april.

  • Den 18. april: "European funding instruments and commercialisation support initiatives: bridging to AAL market". Tilmeld dig her.
  • Den 24. april: "How to Attract Investors: A Subjective Guide to the Mindset of Investors and their Requirements". Tilmeld dig her.