03-10-2018

Det Syddanske EU-Kontor lancerer nyt grønt kommune-netværk

Grønt er godt, og det stopper ikke ved kommunegrænserne. Derfor lancerer Det Syddanske EU-Kontor nu et tværkommunalt netværk på det grønne område, med fokus på EU-støtte til forsknings- og innovationsprojekter.

Netværket skal hjælpe de 22 syddanske kommuner, Region Syddanmark og andre offentlige aktører med at dele viden om deres grønne initiativer og aktiviteter på tværes af interesseområder; finde de seneste informationer om EU-støtte til grøn innovation og politiske tendenser fra Bruxelles, og udvikle nye projekt-muligheder.

“Idéen opstod i vores arbejde med Vejle Kommune, vi har så brygget videre på den - og det har givet stor begejstring og opbakning,” siger EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen. “Vi tilbyder alle syddanske kommuner at tilmelde sig.”

“På nogle typer EU-projekter er volumen afgørende, så det giver mening at gå sammen,” forklarer EU-konsulent Thomas Jensen. “Nogle kommuner er allerede aktive med EU-støtte, mens andre ikke endnu har prøvet, så der kan der også udveksles erfaring og sættes fælles projekter i gang."

Netværket mødes to gange om året, med værtsskab på skift og tematiske programmer hvor forskellige aktører bliver inviteret til at dele deres erfaring, fortæller EU-konsulent Pernille Dagø. 

Politikere og beslutningstagere i fagforvaltninger skal også engageres, med kortlægning af EU-projekters muligheder, krav og effekt. På samme tid vil netværket give Det Syddanske EU-Kontor et skarpt indblik i den lokale udvikling, de lokale udfordringer, og de særlige kompetenceområder i Syddanmark der kan indgå i europæisk projektsamarbejde.

Netværket have opstart i sidste uge på NIMS workshop i Kolding. Vejle Kommunes Keld Andersen fortalte om den kommunale bevæggrund bag idéen, mens Morten Westergaard fra Middelfart Kommune berettede om gode eksempler på EU-projekter, herunder INTENSS-projektet for bæredygtig energiplanlægning og CO2MMUNITY-initiativet med partnerskaber for grøn energi.

Workshoppen leverede også grundige introduktioner til miljø- og klima fokuset i Horizon 2020 og LIFE støtte-programmerne ved Stefanie Bondy Jørgensen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Naturstyrelsens Karsten Wandall og Det Syddanske EU-Kontors konsulenter.

----

Vil du høre mere? Skriv til vores EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen og få en netværksbeskrivelse!