03-10-2018

Her laver syddanske skoler og kommuner europæiske projekter: Indblik fra Erasmus+ workshop i Kolding

Hylleskolen sætter klima-udfordringer i børnehøjde med en hollandsk partner. Anna Trolles Skole har samarbejde med 10 lande i de fleste fag. Nr. Aaby Skole har lavet en international linje i udskolingen med nye partnere.

Det var tre stærke og inspirerende eksempler på Erasmus+ programmer som Middelfart Kommunes Vibeke Vedsted Andersen berettede om, da EU-projektmagere d. 20 september delte deres erfaringer med repræsentanter fra syddanske kommuner, skoler, og erhvervs- og videregående uddannelser på workshop i Kolding.

“Det var enormt interessant at høre hvor engagerede de er, og hvor meget de har fået ud af mobilitetsprojekter,” siger Det Syddanske EU-Kontors Henriette Hansen om initiativerne fra Middelfart, hvor et konsortium af 11 skoler nu arbejder med at gøre kommunens skolebørn til verdensborgere med støtte fra det mobilitets-fokuserede Erasmus+ KA1.

“Når først kommunen begynder at arbejde strategisk, når politikerne tager en beslutning om at dét her vil vi, vores skoler skal være internationale, og det skal ikke bare være et eller andet med at de har engelsk i timerne, men det internationale skal inkorporeres på alle mulige forskellige måder i vores undervisning, så er det at det bliver sjovt,” forklarer Henriette Hansen.

EU og dansk støtte spiller sammen

Workshoppen gav en helhedsorienteret introduktion til Erasmus+ programmet, med oplæg fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Det Syddanske EU-Kontors konsulenter, samt Region Syddanmark. Og netop samspillet mellem EU-støtte og regionale midler kan bringe nye muligheder.

“Den regionale uddannelsespulje kan faktisk være supplement til Erasmus projekter - og omvendt også,” forklarer Henriette Hansen, da regionens puljer kan bruges til at medfinansiere nye Erasmus+ projekter, eller udbrede eksisterende projekter med flere deltagere og aktiviteter i regionen. 

I Region Syddanmark er en mere europæisk strategi nu under forberedelse. “Vi mødtes med regionen for et par måneder siden, for at lave et europæisk ben på deres handlingsplan indenfor uddannelse og arbejdskraft,” fortæller EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen. “Vi drøftede nogle af mulighederne, og testede dem så her til workshoppen.”

“Sammen fik vi lavet et arrangement hvor vi ser stort på om man sidder i Styrelsen i København, i Regionen eller i Bruxelles - et arrangement hvor vi bare har fokus på hvordan kan vi lave fremtidens uddannelse,” fortæller Jens Bøgetoft Christensen.

Erasmus+ til skoler, kommuner og virksomheder

Med Erasmus+-støtte har Middelfarts 11 skoler nu blandt andet fået kurser i interkulturel teori og praksis, og deltagelse i et bredt netværk på tværs af Europa med platformen eTwinning, hvor lærere kan samarbejde og udvikle internationale projekter. En international koordinator på hver skole holder tovene og overblikket. 

ERASMUS+ rummer både muligheder for støtte til udveksling for lærer og elever i KA1 delen af programmet og muligheder for at lave udviklings- og innovationsprojekter sammen med andre europæiske skoler og uddannelsesinstitutioner i KA2 delen. 

“Erasmus er jo rettet mod studerende og lærere, primært - men man kan godt inddrage andre organisationer, hvis de har nogle undervisningskompetencer,” forklarer Jens Bøgetoft Christensen.

“Og hvis en virksomhed har en rigtig god uddannelsesafdeling, kan de godt lave et Erasmus+ projekt uden at have en uddannelsesinstitution med - selvom det måske altid er godt at have én med, i bæredygtighedsøjemed,” fortsætter Henriette Hansen.

——————

Det Syddanske EU-Kontor udvikler nu et inspirationskatalog med alle mulighederne i Erasmus+ programmet. Skriv dig op til vores nyhedsbrev her, og få kataloget tilsendt når det er klart.

Og ring/skriv til vores EU-konsulenter Henriette Hansen, Jens Bøgetoft Christensen og Cathrine Holm Frandsen for gratis vejledning.