04-09-2018

Invitation til ERASMUS+ workshop

Innovation, samarbejde og mobilitet indenfor uddannelse, i Kolding den 20. september 2018.

Uddannelse og arbejdskraft står højt på den europæiske agenda - og alt tyder på, at der i de kommende år vil være endnu mere vægt på investering i mennesker.

ERASMUS+ programmet er her et centralt omdrejningspunkt for mobilitet og innovation indenfor uddannelse.

Det handler bl.a. om kvalitet i uddannelserne, livslang læring, kreativitet og tværfaglighed, basale og digitale færdigheder, fremmedsprog og beskæftigelsesegnethed.


Det handler også om reduktion af antallet af unge, der forlader skolen tidligt, om social inklusion af udsatte unge og om uddannelse som vejen til aktivt medborgerskab.

Som optakt til lanceringen af efterårets nye ERASMUS+ program, sætter vi den 20. september 2018 fokus på intentionerne bag programmet og projektudvikling.

Vi kigger på projektmuligheder indenfor både mobilitet (KA1) og innovationssamarbejde og erfaringsudveksling (KA2). Vi hører fra bl.a. Vibeke Vedsted Andersen fra Middelfart kommune, om nogle af de gode ERASMUS projekter, de har gennemført. Og Region Syddanmarks uddannelsesteam fortæller om spændende projektmuligheder i regionens handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft.

Til sidst samler vi det hele i en workshop, hvor der er mulighed for at få egne projektideer testet, og få hjælp til at komme i gang med projektudviklingen.

Se hele workshop-programmet og info om tilmelding her.