23-08-2018

Ny EU støtte til vækst-drivende rejserute i Nordsøen

Nationalpark Vadehavet, Business Region Esbjerg og Syddanmarks virksomheder skal udvikle nye bæredygtige, internationale forretninger - med natur i centrum.

Projektet hedder PROWAD-LINK.

Idéen, i en nøddeskal: at skabe bæredygtig vækst og nye arbejdspladser gennem et stærkt “World Heritage” rejse-koncept i Nordsøen, i stil med UNESCO’s “romantiske” eller“royale” rundture til Europas verdensarv.

“Det handler om at benytte naturen bæredygtigt, til at skabe økonomisk og socialtbæredygtig udvikling,” forklarer Anne Husum Marboe, projektleder hos Nationalpark Vadehavet.

Projektet skal sammenkæde SME-erhverv, vidensinstitutioner, det offentlige, og turisterne der søger naturvenlige oplevelser. Mulighederne kan strække sig fra natur-aktiviteter til mad, overnatningsmuligheder, undervisning og underholding - med fokus på dagsture og lavsæsonen. “Vi skal skabe nogle helårs arbejdspladser,” siger Anne Husum Marboe.

Nationalpark Vadehavet og Business Region Esbjerg får samlet €250,379 til at udvikle og understøtte de deltagende virksomheder samt markedsføre området.

Regionens virksomheder og deres vækst i centrum - med bæredygtighed

Regionens virksomheder skal inddrages stærkt i alle faser. Nuværende tilbud skal gøres mere bæredygtige, nye tiltag udvikles fra bunden. Nye markeder skal udforskes.

Mange af partnerne har allerede bæredygtighed på rygraden, men for andre vil det være “en ny måde at tænke på,” siger Anne Husum Marboe. 

“Vi håber at der er nogen der kan se idéen og forretningspotentialet. Vi skal nedbryde det fra at være en stor mundfuld for en mindre virksomhed, til at være noget mere konkret: ’hvad betyder det for mig, mine gæster, og min forretning?’Og så handler det jo om det gode eksempel, og ikke om den løftede pegefinger.”

Temaet for Nordsø-ruten er endnu ikke fintænkt, men “vores fokus er sammenhængen mellem menneske og natur i den gensidige påvirkning,” siger Anne Husum Marboe. “Vi former landskabet, men landskabet former jo også os. Der kan man sagtens se nogle lange linjer, men det skal gøres interessant og vedkommende, og være noget som folk kan se sig i.”

 

 

Fra PROWAD til PROWAD-LINK: et EU-projekt bygger op til det næste

PROWAD-LINK støttes gennem EU’s Interreg pulje for projekter på tværs af landegrænser i Europa. Miljøstyrelsen er med som en tredje dansk partner. Nationalpark Vadehavet fik også midler gennem et tidligere PROWAD-projekt, der byggede på vadehavets præstigiøse optagelse i UNESCO’s verdensarv. Og det første projekt har dannet et stærkt grundlag for det nye.

“Vi kom meget hurtigere på omgangshøjde med vores tyske og hollandske kolleger gennem PROWAD end vi ellers ville have gjort,”husker Anne Husum Marboe, somdengang fulgte projektet fra en post i Naturstyrelsen.

“Det skabte grundlaget for at vi kunne lave en ligeværdig PROWAD-LINK ansøgning med partnerne. Vi fik også lavet en strategi for bæredygtig turisme,som vi nu har fået forankret som en regional strategi mellem kommunerne, Business Region Esbjerg, Miljøstyrelsen og nationalparken. Vi udviklede ture hen over grænsenogen verdenshavsguide, nogle helt konkrete produkter. Vi blev virkelig skudt afsted med en relativt beskeden investering fra dansk side, det gav virkelig en god platform.”

Nye partnere, bredere netværk - og en unik mulighed i EU-støtte

Den platform skal nu uddybes med de vante kontakter, men også udvides med nye partnere, blandt andet fra England’s Wash og North Norfolk kystlinje, som bliver PROWAD-LINK pilotområde sammen med Nationalpark Vadehavet og Norges Geirangerfjord.

Det skulle gerne give nye og bredere vækstmuligheder, og sådan en netværks-udvidelse er en klar fordel ved EU-støtte, siger Anne Husum Marboe. 

 “At brede det ud, se det i større nordsø-perspektiv… det ville vi overhovedet ikke kunne løfte uden EU-midler. Der er jo ikke noget der ligger i vores standard-budgetter. Det ville være en umulig opgave for vores lille sekretariat, men også for vores partnere.”

PROWAD-LINK projektet starter den 1. september og har en løbetid på ca. 3 år. Håbet er at de nye modeller for gensidig bæredygtighed og vækst vil kunne eksporteres, og inspirere globalt - med UNESCO som drivkraft.

Nationalparken Vadehavet og Business Region Esbjerg kører desuden Interreg VA-projeketet NAKUWA, der tillige udvikler bæredygtig natur- og kultur-turisme ved Verdensarv Vadehavet.

---

Det Syddanske EU-kontor's EU-konsulent Else assisterede Nationalpark Vadehavet med ansøgningen om EU midler til PROWAD-LINK.

Har du en projekt-idé? Så kan vi hjælpe dig med at identificere de relevante EU programmer og give input til din ansøgning. Kontakt én af vores EU-eksperter i dag!