23-10-2018

Offshoreenergy.dk i Bruxelles med stærk innovations-model - og et opråb til EU

Blå vækst, bedre støtte og innovative idéer var fritflydende, da EU-embedsmænd og industri-folk mødtes til European Regions and Cities Week i Bruxelles for at diskutere hvordan idéer, partnerskaber og EU-midler kan hjælpe med at understøtte de mange europæiske regioner, der flankerer Nordsøen.

 

Og Johannes Kromann Bie, projektdirektør hos Offshorenergy.dk, den danske klynge og innovations-netværk for industrier og aktører på tværs af offshore vind, olie og gas, have den effektive CRIF-model med i tasken.

“Ofte ser vi folk, der finder noget støtte, og så bygger et projekt op omkring det,” fortalte Johannes Kromann Bie til skaren af talere og tilhørere fra EU’s generaldirektorat for maritime anliggender og fiskeri (DG MARE), samt industrier og klynger fra Norge, Tyskland og Holland - og Aarhus Universitets International Strategic Foresight Network.

“Vi holder derimod kontakt til folk fra olie, gas og vind-industrierne, og holder et innovationsforum, hvor vi får hold på alle deres behov og ønsker. Vi sætter alle de erfaringer ind i vores model, og kan derved se hvilke projekter der faktisk er mest brug for.

Så finder vi en engageret ‘problem owner,’ typisk et stort firma som virkelig brænder for projektet og hvordan det kan løse et problem. Derefter leder vi efter det hold og de forskellige kompetencer vi skal bruge til at lave projektet - og først dér begynder vi at søge støtte.”

Modellen giver Offshoreenergy.dk en business case at bygge på, med solidt blik på at skabe brugbar innovation, der kan markedsføres internationalt  - og det fuldfører dermed allerede et vigtigt kriterie for at få EU-støtte til innovation.

Men at starte uden sikker støtte er også en stor udfordring. “Der er en masse forventninger, så vi har hurtigt travlt med at finde den rigtige type støtte - og vores tilgang kræver derfor fleksible støtteordninger,” fortalte Johannes Kromann Bie,

Johannes Kromann Bie havde derfor også et høfligt opråb med til EU’s politikere: 

Hæv støtten til 85-100% af projekt-omkostningerne for non-profit klyngeorganisationer.

“Det er rigtigt vigtigt for os at få adgang til støtte, som dækker hele projektets udfoldelse. Periscope, for eksempel, er et fantastisk program gennem Interreg North Sea Region, men det støtter kun med 50% og når det er rigtigt svært at finde resten fra andre kilder, så går en masse gode idéer tabt på vejen.”

Projekter under Offshoreenergy.dk har gennem årene fået støtte gennem EU’s Regionalfond, Interreg North Sea og COSME-programmet, som støtter konkurrencedygtighed blandt små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Heriblandt er videndeling-projektet OEMAR, udviklet med hjælp fra Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) og Fyns Maritime Klynge som partner. SDEO har desuden bidraget med rådgivning til ansøgninger om EU-støtte til projekter til offshore vind-industrien. 

“Vi har brugt EU-støtte til at få mulighed for at gøre det arbejde, der skal gøres. At trække viden, kontakter, idéer og tanker sammen. Og når det så bliver til projekter, at få EU støtte til nogle af dem. Så vi er rigtig glade for at der er nogle penge at hente i det her, selvom det giver nogle udfordringer - og vi gerne skulle lidt højere op. Derfor havde vi det budskab med i dag.”

Udover muligheden for at tale direkte til EU-repræsentanter var Johannes Kromann Bies besøg i Bruxelles en god mulighed for at netværke.

“Vi lægger i Offshoreenergy.dk rigtig meget vægt på innovation. Det betyder også videndeling, at få kontakt til andre projekter og folk der muligvis har opfundet noget, som vi kan bruge videre i nye sammenhænge. Når jeg kigger rundt i lokalet her er der mange spændende kontaktpersoner som vi kan lære af og låne af. Og så er det vigtigt at være sammen med de 350 millioner andre mennesker rund i Nordsøen om det her,” siger Johannes Kromann Bie.