29-09-2015

Syddansk deltagelse på EU Design Days 2015

I sidste uge afholdt ERRIN, the European Regions Research and Innovation Network, for fjerde gang EU Design Days i Det Flamske Parlament i Bruxelles. For Syddanmark var det en mulighed for at gøde jorden for nye designprojekter.

EU Design Days i Bruxelles er en platform, hvor designinteressenter mødes for at diskutere tidens store spørgsmål – økonomiske, miljømæssige, sociale, politiske – med udgangspunkt i design og designmetoder.

Formålet er at bringe det europæiske designøkosystem sammen og tilbyde mulighed for dialog mellem regioner og EU-institutioner.

Eventet er en god mulighed for at deltagere kan blive klogere på EU-designprojekter og finansieringsmuligheder, samtidig med at de kan få en fornemmelse af, hvilke aktuelle trends der er inden for industrien.

Syddansk deltagelse
Torsdag d. 24. september var der workshops på programmet. Blandt andet temaet Strategic Design – Next Practice, som var organiseret af syddanske aktører i form af Region Syddanmark, D2i (Design to Innovate - klynge for designdrevet innovation) og MADE (strategisk designvirksomhed fra Kolding), i samarbejde med polske designaktører.

Til workshoppen var der fokus på, hvordan man kan bruge design strategisk for at løse udfordringer i virksomheder og offentligt regi og hvordan man kan gøre det bedre. For at gøre det mere håndgribeligt for deltagerne i workshoppen blev der præsenteret udfordringer fra den virkelige verden efterfulgt af diskussioner og gruppearbejde i mindre grupper.

Og der var noget at tage med hjem, fortæller udviklingskonsulent Leendert Bjerg fra Region Syddanmark, som blandt andet fik øjnene op for mulige projektpartnere:

- Formålet med deltagelsen i Design Days er at præsentere regionen og samtidig lede efter mulige projektpartnere. Den afledte effekt skulle gerne være at man har lyst til at lave projekter med os, fortæller han.

Også adjunkt Gloria Gomez fra SDU var på programmet til årets EU Design Days.

Hvad er ERRIN?
EU Design Days er startet af ERRIN Design and Creativity Working Group. ERRIN-netværket er et netværk med over 126 europæiske regioner, herunder også de fem danske regioner, og deres Bruxelles-baserede repræsentanter. ERRIN faciliterer videnudveksling og projektsamarbejder mellem deres medlemmer med det formål at styrke regionale forsknings- og innovationskapaciteter. Det Syddanske EU kontor er medlem af ERRIN Design and Creativity Working Group.

Se programmet for EU Design Days 2015 her
Læs mere om workshoppen, som Region Syddanmark deltog i her
Læs mere om ERRIN her