08-05-2018

Ny konsulent inden for Energi og Transport

Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles er stolte over at kunne byde Pernille Dagø velkommen som konsulent for indsatsområdet Energi og Transport

Pernille kommer til at indgå i et tæt samarbejde med kontorets konsulent på området gennem mange år, Thomas Jensen. Her kommer Pernille til at videreføre arbejdet med kontorets indsats i forhold til bæredygtig transport samt at opdrage feltet cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi er i løbet af de seneste år blevet et brandvarmt emne på europæisk plan, og i lige så stor stil hjemme i regionen, hvor flere og flere aktører er begyndt at arbejde med en mere cirkulær tankegang. Med ansættelsen af Pernille sætter Det Syddanske EU-Kontor altså ekstra fokus på at støtte syddanske aktører i omstillingen mod en cirkulær økonomi.

Pernille har god erfaring med fra hendes tidligere ansættelser hos bl.a. CLEAN og Innovationsnetværk for miljøteknologi, hvor hun arbejdede med at fremme medlemmers udvikling af grønne løsninger inden for en række industrier. Dertil har Pernille som leder af ERRIN-netværkets arbejdsgruppe for bioøkonomi, stiftet bekendtskab med en række forskellige tilgange til at implementere cirkulær økonomi på lokalt niveau, samt opbygget et solidt netværk til nogle af de førende EU-regioner inden for området.

 

Cirkulær økonomi er virkelig et hot topic lige nu, både i regionen men især på EU-niveau, på grund af de store økonomiske og miljømæssige gevinster der følger med omstillingen til et mere cirkulært samfund. Hvis Syddanmark skal være blandt de bedste, så kræver det samarbejde på tværs af grænsen for at udnytte de kompetencer der findes i EU og derved opnå de bedste løsninger. Derfor ser jeg rigtig meget frem til at hjælpe alle syddanske aktører, som allerede arbejder med en cirkulær tankegang eller gerne vil, med at finde vej i EU-tilskudsordningerne.”

 

Cirkulær økonomi handler grundlæggende om at bryde med den lineære tankegang, der i årevis har domineret måden vi producerer og forbruger på, og i stedet fokusere på at bruge og genbruge ressourcer og produkter mere effektivt til gavn for både miljø og økonomi. I EU-sammenhæng spænder begrebet cirkulær økonomi rigtig bredt, og kan inkludere alt fra grøn byudvikling til helt konkrete teknologier eller nye måder at genbruge eller producere på. Det kan også handle om, hvordan man som kommune eller virksomhed organiserer sig omkring en cirkulær værdikæde.

Visualisering af det cirkulære kredsløb

Kilde: Miljømærkning Danmark.

 

I EU har man en stor interesse i at Europa indtager en global førerposition inden for udvikling og implementering af cirkulære løsninger, da der både er store miljømæssige og økonomiske gevinster at hente. Derfor har man fra EU’s side allokeret store summer til forskning og innovation, udvikling af nye teknologier samt netværksopbygning på området. Det kan være rigtig interessant for danske aktører, der allerede arbejder med eller ønsker at arbejde med en mere cirkulær tankegang.

Eksempelvis kan man søge om midler til projekter inden for cirkulær økonomi gennem EU’s dedikerede miljøprogram LIFE, gennem EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020 samt til politiske og netværksopbyggende aktiviteter inden for Interreg Programmerne. Mulighederne for at få midler til cirkulær økonomi-projekter gennem EU er altså store, og det er et område i vækst.

 

”Jeg glæder mig utroligt meget til at møde syddanske aktører der ønsker at arbejde mere med en cirkulær tankegang, og jeg ser derfor virkelig frem til at hjælpe dem videre med denne positive udvikling.”

 

Har du idéer til projekter, eller vil du gerne høre mere om kontorets indsats i forhold til energi, transport og cirkulær økonomi, er du velkommen til at kontakte Pernille.